FESTIVAL HET TUSSENLAND

Van Zwolle Unlimited naar Tussenland 

Festival Het Tussenland is de nieuwe naam voor het evenement dat voor Corona nog Festival Zwolle Unlimited heette. Het bestuur van Zwolle Unlimited zag hoe, als gevolg van Corona, de nadruk kwam te liggen op de waarde van de eigen omgeving en de waarde van verbinding met de gemeenschap waarin je leeft. Ook zag het bestuur de risico’s die kwamen kijken bij de beperkingen die tijdens een pandemie kunnen ontstaan. Om die reden is Zwolle Unlimited omgevormd tot een festivalplatform dat jaarrond in Zwolle allerlei verbindende evenementen zal organiseren. Festival Het Tussenland is in deze jaarcirkel van evenementen de groeidiamant.

 

MEER OVER ONS

LOCATIE FESTIVAL

Festival Het Tussenland wordt gehouden aan het Ter Pelkwijkpark in de binnenstad van Zwolle. Ook zijn er nog wat andere locaties in de stad waar je voorstellingen kunt zien of partnerevenementen kunt bezoeken. Dat staat allemaal vermeld in ons blokkenschema. 

KAARTVERKOOP: WAARDEBEPALING ACHTERAF

We werken met waardebepaling achteraf. Op de speellocaties kun je via een QR-code een bijdrage geven aan de artiesten. Je geeft wat het je waard is, niets meer, maar ook niets minder! 

Het betekent dat je vrij toegang hebt tot alle voorstellingen. Je kunt niet reserveren. Er is genoeg plek of we bieden voorstellingen meerdere keren aan om al het publiek toegang te geven.

ETEN EN DRINKEN

Er staan diverse duurzame foodtrucks en foodstands op het festivalterrein en er zijn diverse barren voor dranken. Betalen gaat per pin, met uitzondering van de Maffiabar, waar je alleen contant en gepast kunt afrekenen.

PARKEREN FIETS

Aan het Ter Pelkwijkpark is een grasveld ingericht speciaal voor fietsen van festivalbezoekers. Ook kun je je fiets kwijt in één van de fietsparkeerplaatsen in de binnenstad. Klik op de link voor een overzicht van de dichtstbijzijnde fietsparkeerplekken. 
PARKEREN FIETS

PARKEREN AUTO

Klik op de knop hieronder voor een overzicht van de dichtstbijzijnde parkeerplekken.
PARKEREN AUTO

ALGEMEEN

Stichting Zwolle Unlimited,  dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, of locatie.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

LEEFTIJD

Er geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Bezoekers onder de achttien jaar mogen geen alcohol kopen en nuttigen bij de bar en/of op het terrein, bij twijfel wordt gevraagd om legitimatie

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie

KLEDING

Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).

Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Zwolle Unlimited is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

TOILETTEN

Op het terrein zijn voldoende toiletten aanwezig, welk gratis toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO

Op het festivalterrein is mobile EHBO aanwezig. De locatieleider zijn degenen die de EHBO inschakelen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. .

ROKEN

In alle tenten van Zwolle Unlimited en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Zwolle Unlimited dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd..  Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

WERKEN AAN CULTUREEL VERMOGEN

Onze moderne samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch en cultureel. Het is van belang dat we met die veranderingen kunnen omgaan, elkaar kunnen begrijpen, ons kunnen uiten en in openheid en met elkaar de samenleving van de toekomst kunnen vormgeven. Voor dit alles hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan. Cultureel vermogen is een nieuwe term, die ook kan worden uitgelegd als veerkracht en verbinding. Niet de vraag wat cultuur ís, staat centraal, maar wat cultuur dóet. Daarmee verschuift de focus van cultuurproduct naar culturele ontmoeting. Ervaren wie je bent, de verschillen zien en erkennen, leren je te uiten en deelnemen aan het leven om je heen.