MISSIE & VISIE

Ons festival wil een breed publiek bewust maken van de waarde van verhalen in het dagelijks leven, maatschappelijk, cultureel én financieel.

Het festival wil met verhalen bruggen slaan tussen mensen van verschillende culturen, leeftijden en overtuigingen, door juist díe verhalen te vertellen, die nodig zijn voor een duurzame en inclusieve wereld.

De oeroude en de hedendaagse verhalen zijn ons kompas voor de duurzame en inclusieve wereld waar we met zijn allen naartoe moeten.

Het vertellen van en het luisteren naar verhalen biedt ons sinds mensenheugenis grip op de wereld waarin we leven. Verhalen verklaren de wereld om ons heen, geven richting in onzekere tijden en bieden ons een instrument om – naast onze verbeelding – onze ervaringen, zorgen, ideeën en kennis met elkaar te delen. Storytelling is op 25 januari 2020 uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Ons festival maakt deel uit van de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties, die zich hiervoor heeft beijverd. Een verhaal ligt aan de basis van bijna alles. Voor het maken van een lied, een schilderij, een dans, een film, een politiek betoog, een reclameboodschap, een rede op een begrafenis: altijd heb je eerst een verhaal nodig. Het verhaal is het vertrekpunt en eindpunt van alles, ook van onszelf als mens. Wat overblijft van ons zijn verhalen. Pas als die niet meer verteld worden, zijn we écht vergeten…

ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Is de ANBI een culturele instelling, dan kan deze de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Ons festival is aangemerkt als ‘culturele ANBI’.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

DUURZAAMHEID

Met ons festival streven we ernaar om in de top van Nederlands’ duurzame kunst- en cultuurfestivals te komen. De maatregelen die door ons genomen worden kunnen als een ‘best practice’ dienen voor andere festivals.

Duurzaamheid moet volgens ons gezien worden in de meest brede zin van het woord: op de lange duur goed voor alles en iedereen. Inclusiviteit is voor ons dan ook onlosmakelijk verbonden met de term duurzaamheid.

We zijn een festival voor een breed publiek. Door deels te werken met waardebepaling achteraf zijn we ook een festival voor iedere beurs. Een belangrijk begin van integratie.

Genieten van cultuur gaat samen met het respecteren van de plek en de natuur, de mensen en hun achtergronden.

Duurzaam denken is een vanzelfsprekendheid voor onze organisatie. Het meest voor de hand ligt daar bij ons grondstofgebruik en energiegebruik. Al het eten is waar mogelijk biologisch geproduceerd en is zoveel mogelijk afkomstig van lokale boeren en producenten. Zo leveren we ook een economische bijdrage aan onze regio en aan de bestaanszekerheid van de bewuste producent en leverancier, en doen we daarmee een bijdrage aan de levendigheid van onze stad.

Als maatschappelijke organisatie zijn we afhankelijk van tientallen vrijwilligers. Dit zijn mensen die belangeloos ons festival ondersteunen met hun talent, tijd en inzet. Zo’n 160 vrijwilligers dragen hun steentje bij aan ons festival. Voor de één is het een welkome vrijetijdsbesteding, voor de ander een schenking van talent aan een gewaardeerd initiatief, voor weer een ander een belangrijke manier om mee te doen in onze maatschappij.

Door cultuur aan te bieden aan onze stad, geven we de stad een leefbaarheidsimpuls die belangrijk is voor het verblijfsklimaat en dus de aantrekkelijkheid van de stad voor bedrijven en werknemers die zich er willen vestigen.

Om voorop te blijven lopen in duurzaamheid is het festival steeds op zoek naar nieuwe partners. Heb je een idee? Neem dan contact met ons op!